در حال بارگزاری...
الناز حیدری

رزومه

مهندسی صنایع شیراز
٨سال سابقه فعاليت‌هاى آموزشی و مشاوره‌ای
مشاور رتبه های  ٦،١٣،٢٢،٢٦،٣٠،٣٦،٣٩،٤٦،٧٥،... شيراز

نمونه تدریس


کلاس ها

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.